Om mig selv

LotteHvas

Jeg hedder Lotte Hvas. Jeg er  speciallæge i almen medicin, dr, med. og tilknyttet Forskningsenheden for Almen Medicin, Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet. Jeg arbejder som lægefaglig konsulent i Dansk Selskab for Almen Medicin (de praktiserende lægers faglige selskab).

Jeg har i 25 år arbejdet som praktiserende læge i Præstø, indtil den 1. oktober 2014. Herefter består mit arbejde i forskning, efteruddannelse og formidling. I 2017 udgav jeg bogen “Overgangsalderen – bedre end sit rygte”. Du kan læse mere om mit arbejde om dette på min hjemmeside/blog  om overgangsalderen.

Siden 1996 har jeg kombineret mit arbejde som praktiserende læge med forskning – begge dele på halv tid. Udgangspunktet for mit projekt var et ønske om, at belyse hvordan danske kvinder oplevede overgangsalderen. Jeg oplevede dengang – i 1996 – at der var et stort misforhold mellem de myter der florerede, herunder den medicinske holdning, hvor der blev talt om ”hormonmangelsyndrom” og de kvinder jeg mødte i praksis, som var velfungerende og velbefindende, bortset fra at nogle havde symptomer.
I 2008 forsvarede jeg min doktordisputats  ”Medicin til Raske – en syg ide?. Medikalisering og risikotænkning i almen praksis belyst ved kvinders overgangsalder ”.

I 6 år (2008-2013) har jeg været medlem af Det Etiske Råd, i tre af årene som næstformand for Rådet. Jeg var desuden formand for en arbejdsgruppe i Rådet om Forebyggelse og Etik. og en arbejdsgruppe om Tvang i psykiatrien.

Især har de etiske dilemmaer der opstår, når raske mennesker mødes med sundhedsvæsenet, optaget mig. I den forbindelse har jeg været med-redaktør på bogen ”Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed? – Refleksioner fra Almen Praksis. ”

Privat bor jeg i Præstø, er gift og har to voksne børn og et barnebarn.

Kortfattet CV kan læses her.