Foredrag

Jeg holder foredrag for såvel “læg som lærd”,  med forskellige emner, der relaterer sig til de områder jeg har skrevet artikler om.

Eksempler og ideer til  foredrag:

Overgangsalderen – bedre end sit rygte
Jeg fortæller gerne fra ‘Bogen om overgangsalderen’, der indeholder opdateret og faktuel viden om overgangsalderen. Jeg ønsker også at  gøre op med de mange myter og misforståelser, der er opstået omkring en naturlig livsfase i kvinders liv. Kvinder omkring de 50 i dag er en velfungerende gruppe med mange resurser, interesser og netværk, men nogle kan selvfølgelig have mange symptomer eller andre ting at slås med.
Bogen om overgangsalderen er en brugsbog til alle, der ønsker viden om overgangsalderen. Hvad sker der i kroppen i denne periode? Hvad kan man forvente? Er det noget, der skal behandles, eller skal man netop lade være? Og hvad er overgangsalderen i det hele taget – kulturelt, socialt, psykologisk og biologisk? Der vil være mulighed for diskussion – samt naturligvis mulighed for at købe bogen med forfatterens signatur og et godt ord med på vejen.
Læs eventuelt mere: http://www.overgangskvinder.dk/om-bogen/

Kvindelivets overgange  – i krydsfeltet mellem biologi, eksistens og kultur. 

Narrativ Medicin i almen praksis: En metode til personcentreret medicin
Narrativ medicin handler om historiernes betydning for sygdom og sundhed. Det har altid været en del af den praktiserende læges kerneydelse at forsøge at få kendskab til det patienten har ”med i rygsækken” og lytte til, hvordan symptomer og sygdom bliver fortolket og giver mening. Narrativ medicin handler også om, hvordan både patient og læge er medskabere af den historie, som patienten går ud ad døren med efter lægebesøget.

Magt og afmagt i jagten på diagnoserne
Forebyggelse, risikofokusering og medikalisering af hverdagsproblemer medfører en risiko for at sundhedsvæsenet er med til at skabe usundhed, til trods for ønsket om det modsatte. Læger har efterhånden hverken mod eller opbakning til at modstå defensiv medicin. Og patienterne, både de nuværende og de kommende, tør ikke sige nej tak, for det er blevet deres eget ansvar at holde sig sygdomsfri. Men det har stor betydning at få et stempel som ”måske syg”, mange år før man måske bliver det, og at få en diagnose, hvis man blot er anderledes end gennemsnittet.

Skam, stolthed og alders-shaming

Sundhedisme

Det sårbare liv – og jagten på det evige liv

Medicinsk Etik

Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed?
Om Magt og afmagt i grænselandet mellem normalt og unormalt, sygt og raskt.