Debat om Sundhed

Brinkmanns briks: Nyt år, nye diagnoser
P1 12 januar 2022

I dag kan du få en diagnose, der hedder gaming disorder eller i sorg ifølge WHO. Helt nye diagnoser som er kommet til i 2022, men hvad skal vi dem? Hvem hjælper det egentlig? Gør det ikke bare flere syge? Diagnosesamfundet griber om sig, år efter år, men måske har vi glemt, at livet er hårdt og ubehageligt.

Vært: Svend Brinkmann.

Tilrettelægger: Christoffer Heide Høyer.

Gæster: Lotte Hvas, speciallæge i almen medicin, tidligere medlem af Etisk Råd og Jesper Vaczy Kragh, seniorforsker ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning, KU og phd. i medicinhistorie

Må vi være raske, når vi lever i en diagnosekultur?
Kronik i Politiken 15.marts 2016

I en tid, hvor diagnoser både åbner og lukker døre, er det nødvendigt at se på spørgsmålet: Hvem ejer diagnosen? Er det lægen, sagsbehandleren eller patienten?

I Sundhedens hellige navn
Debatindlæg i Politiken 15.12.2014

Danmark har fået en ny religion: sundhedismen.Lægerne er det nye præsteskab, som forkynder den sande lære, som er udstukket af Sundhedsstyrelsen i form af de fire bud om Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Men Sundhedismen er en hård religion, hvor risikoen for udstødelse er stor

Sundhed er blevet den nye religion
Klumme i Kristelig Dagblad  25.5.2012

Sundhed er blevet det altoverskyggende mål for mange, og det undertrykker andre mål som social fællesskab, tro og kærlighed

Et KRAM kan tage pusten fra enhver
Klumme i Kristelig Dagblad 24.4. 2012

Valget af KRAM som bogstavkombination signalerer omsorg for den enkelte. Men risikoen er, at vi kvæles i omsorg og taber pusten i jagten på vores egen individuelle sundhed. Nogle af os og formentlig dem, der vejer tungest i statistikken ender med at vende den uopnåelige sundhedstanke ryggen.

Vejet og fundet for tung
Klumme Kristelig Dagblad 4 januar 2013

At blive vejet og fundet for tung betyder ikke, at man straks er i stand til at tabe sig, men til gengæld er man i stor risiko for at modtage omverdenens fordømmende blikke, fordi man ikke har styr på sig selv og sin krop.

Etiske problemstillinger i relation til behandling af overvægt
Indlæg i Adipositasforeningens blad 2012

Der er et paradoks i forhold til vores viden om overvægt: Vi ved at flere og flere bliver overvægtige, ligesom Søren. Vi ved at overvægt – især ved æbleform, er forbundet med risiko for sygdom senere i livet. Men til gengæld ved vi meget lidt om hvordan vi bedst kan få mennesker til at tabe sig, vel at mærke så vægttabet holder ved. Og vi ved meget lidt om hvorfor nogle bliver overvægtige, mens andre ikke gør. Det er jo ikke kun overvægtige der hygger sig rundt kaffebordene og kører børnene i skole!

Hvad gør vi ved fedmeepidemien?
Youtube klip fra interview med Teknologidebat febr 2011.
Den vestlige verden står overfor en alvorlig fedmeepidemi. Men hvorfor bliver nogle mennesker fede, når andre ikke gør? Og hvad gør vi ved det?

Sundhedsforsikring er skidt for danskernes sundhed
Kronik i Information 12.02.2011

Sundhedsforsikringer truer ikke kun princippet om lige adgang til sundhedsydelser. Det fører også til overbehandling af lidelser, der uden behandling ville gå over af sig selv. Vi må arbejde for at fastholde et sundhedsvæsen, hvor man får behandling efter, hvad man fejler, uafhængigt af om man har et forsikringskort i lommen.

Fedmeepidemien kan ikke skæres væk.
Kronik i Politiken 1.10.2010

“Det virker absurd at skære i menneskers velfungerende organer for at løse problemerne med den fedmeepidemi, der har ramt alle vestligt orienterede samfund”

En gentest er ikke bedre end en krystalkugle
Klumme i Kristelig Dagblad 5.10.2010

“Vi skal huske, at det er svært at spå især om fremtiden, som Storm P sagde. Det gælder for spåkoner og kaffegrumslæsere, og det gælder i høj grad også for gentestene og deres evne til at forudsige sygdom.”

Samfundstanker
Radioudsendelse DR P1 5.8.2009

Mange sygdomme kan kun forebygges, hvis man samtidig arbejder på at bekæmpe fattigdom og ulighed i samfundet.

Forebyggelsens Etiske Dilemmaer
Kronik i Jyllandsposten 16.5.2009

‘Send en spytklat til Island’
Interview i Jyllandsposten 2.sept 2009: Danske læger advarer mod en islandsk gentest, der kan kortlægge en persons arvemasse og tjekke, om man er disponeret for 42 forskellige sygdomme.