Medicinsk etik

Medicinsk etik handler om at gøre det gode for nuværende og kommende patienter. Men dilemmaerne står ofte i kø: Hvad er det gode? Og kan det opnås uden at gøre skade, på en måde så det kommer alle til gavn, og med hensyntagen til den enkeltes autonomi? Artiklerne er et udpluk af kronikker, klummer og debatindlæg, især fra perioden hvor jeg var medlem af Det Etiske Råd 2008-2013.

Diagnosen – det bedste og det værste
Video fra oplæg ved Etisk Råds temadag på Christiansborg

Tavshedspligten, der blev væk
Kronik Jyllandsposten 2015

En lang række små ændringer i sundhedsloven har over årene udhulet retten til privathed. Tavshedspligten bliver stille og roligt erstattet af ønsket om vidensdeling. Der er behov for time-out til forskerne og dem, der forvalter vores registre. Den høje danske tillid har givet forskerne en sovepude, hvor mange mener, at indsamling af oplysninger foregår bedst uden patienternes viden.I en tid hvor der indsamles store mængder data om alt og alle, må målet være åbenhed og mulighed for at den enkelte får større kontrol over sine egne oplysninger. Det er ikke længere tidssvarende at håndtere fortrolige helbredsoplysninger hen over hovedet på den enkelte borger på bekostning af dennes tillid til lægen.

Big Data: Etiske dilemmaer på rejsen fra Tavshedspligt til Vidensdeling.
Youtube klip fra Oplæg ved Lægedage 2014

Lægeløfte og lægekonflikt2013-05-28 09.43.00
Kronik (med Gunver Lillevang) i Kristelig Dagblad 2013

Det rum, hvor patienten og lægen mødes, er et fortrolighedsrum opbygget gennem tillid og kan kun bevares ved, at også lægen vises tillid. Hvis mistillid og kontrol bliver drivkraften, er selve grundforudsætningen for arbejdet væk, og det truer med at underminere selve lægeløftet

Hvem skal vide hvad du fejler?
Klumme Kristelig Dagblad 2013

En patient får et brev fra Hjerteforeningen med fortrolige helbredsoplysninger, der stammer fra et hospitalsbesøg. Patienten bliver vred og usikker, fordi oplysningerne er blevet udleveret til tredje person i den “gode sags tjeneste”. Det foregår altsammen helt efter reglerne. Og det er ikke muligt for den enkelte at sige nej til den omfattende registrering. Måske er det på tide at lovgivningen gås efter i sømmene?

Etiske dilemmaer i psykiatrien
Kronik(fra Etisk Råd) i Berlingske tidende 2012

Kronikken blev skrevet som led i Det Etiske Råds arbejde med tvang i psykiatrien, hvor jeg var formand for arbejdsgruppen.
Læs Rådets Udtalelse  her

Etiske problemstillinger i relation til behandling af overvægt adipositasforeningen
Indlæg i Adipositasforeningens blad 2012

Der er et paradoks i forhold til vores viden om overvægt: Vi ved at flere og flere bliver overvægtige. Vi ved at overvægt – især ved æbleform, er forbundet med risiko for sygdom senere i livet. Men til gengæld ved vi meget lidt om hvordan vi bedst kan få mennesker til at tabe sig, vel at mærke så vægttabet holder ved. Og vi ved meget lidt om hvorfor nogle bliver overvægtige, mens andre ikke gør. Det er jo ikke kun overvægtige der hygger sig rundt kaffebordene og kører børnene i skole!

Hvordan har vi det i dag?
Kronik i Politiken 20.3.2012 (sammen med arbejdsgruppe i Det Etiske Råd om Etik og sprogbrug)
Sprog som etisk udfordring i sundhedssektoren

Skal chefen lege læge?images (1)
Blog i Politiken (sammen med arbejdsgruppe i Det Etiske Råd) 2010
Hele indlægget (Lad chefen være chef, og brug lægen hvis du har helbredsproblemer) kan læses her

Sundhed på arbejdspladsen skal ikke handle om at udpege fejl og sygdomsrisici hos den enkelte medarbejder, men om at gøre arbejdspladsen bedre

Stop den akademiske skyttegravskrig om fosterdiagnostik
Kronik i Information 5.juli 2011

Fremtidens fosterdiagnostik- hvad stiller vi op med al vores viden?
Kronik i Ugeskrift for Læger 2009

Inden for en overskuelig tid vil fosterdiagnostikken ændre sig radikalt. I fremtiden vil en simpel blodprøve fra moderen være det eneste, man behøver for at få et genetisk »fingeraftryk« fra fosteret. Man den viden, vi får om fosteret, vil som al genetisk viden være fyldt med usikkerhed og giver ikke, som mange tror, det eksakte facit for, hvordan individets helbred kommer til at udvikle sig i fremtiden