Narrativ medicin

»Narrativ« betyder kort og godt fortælling eller historie. Et narrativ handler imidlertid ikke kun om den konkrete eller faktuelle historie, men i lige så høj grad om, hvordan vi fortolker og konstruerer fortællingerne i vores liv, så de giver mening for os. Det gælder også når vi bliver syge, og når vi prøver at blive raske igen.

Lyt til patientens historie
Podcast fra Månedsskrift for Almen Praksis, 21.maj 2021

At lytte til og forstå patientens historie er kernen i almen medicin! Vores gæst Lotte Hvas har været praktiserende læge i 25 år og har forsket lige så længe i de historier og fortællinger, patienter bærer med sig.

Tag patientens historie alvorligt. En narrativ tilgang til arbejdet i almen praksis.
Ipraxis-tidsskrift for praksispersonale nr 03, August 2018.


Personalet (i lægeklinikken) har et medansvar for at lytte til og forstå patientens
historie, respektere og anerkende det hørte og sikre, at det bliver brugt i den videre behandlingsplan.
En narrativ tilgang er værdifuld, fordi dennetop indeholder disse grundlæggende elementer, som i en eller anden grad bør være til stedeved enhver patientkontakt.

Samtalen er arvesølvet i almen praksis
Interview i Dagens Medicin 16 nov. 2017, baseret på kurus på Lægedage.

Narrativ medicin i almen praksis – del I
Historiernes betydning for sygdom og sundhed

Månedsskrift for Almen Praksis, oktober 2013DSC_0692

Praktiserende læger kan godt lide en god historie. At få patienternes historie kan ud over underholdningsværdien og fremme af den mellemmenneskelige forståelse give værdifulde informationer om, hvordan vi hjælper, behandler eller forstår netop den patient. Kendskabet til patientens unikke historie er et særkende for det almenmedicinske speciale.

 

Narrativ medicin i almen praksis – del 2
Månedsskrift for Almen Praksis, december 2013

 

Narrative medicine – introduction in English
Abstract november 2014