Risiko og medikalisering

Riskotænkning og medikalisering er to væsentlige tendenser i moderne sundhedsvæsen, og som går hånd i hånd. I min afhandling “Medicin til raske – en syg ide?” benytter jeg kvinders overgangsalder som eksempel på, hvordan alt har en risiko – og dermed i princippet kan forebygges “jo før, jo bedre”. Men bagsiden af medaljen er at man som rask,  risikerer at leve som en “kommende patient” i mange år, og at medicinske mål bliver det afgørende for den enkelte, på bekostning af andre mål, der kan være nok så vigtige.

Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed? Refleksioner fra almen praksis.magritte
Månedsskrift for Praksisk Lægegerning 2009

I 2009 udkom bogen med ovenstående titel. Bogen er udsolgt, og kan ikke skaffes, men her henvises til det indledende kapitel af samme navn. Bogen  var resultat af et mangeårigt fælles-nordisk samarbejde i Nordic Risk Group. Den er en samling af bidrag og refleksioner fra omkring 35 speciallæger i almen medicin, de fleste praktiserende læger, der har beskæftiget sig med forskellige aspekter af risikotænkning og medikalisering.

Syg, rask eller risikant?Susanne og Birthe i kons
Om rådgivning af raske i almen praksis
Månedsskrift for praktisk lægegerning juni 2009

Artiklen omhandler de dilemmaer, der opstår når praktiserende læger skal rådgive raske mennesker. Raske fortstået på den måde, at de ikke opfatter sig selv som syge, selv om den medicinske tilgang måske opfatter deres tilstand som sygelig.

Bekymringsgørelse – er det noget at bekymre sig om?
Månedsskrift for praktisk lægegerning marts 2009

Bekymringsgørelse opstår, når sundhedsvæsenet tilbyder undersøgelser for skjulte risikofaktorer, og dermed fokuserer på trusler om sygdom i fremtiden. Men bekymring er også en effektiv motivator, hvis man ønsker, at mennesker ændrer adfærd – hvilket jo er grundlaget for meget af den forebyggelse, der sker i dag – man må »rystes lidt« for at forstå budskabet, så det bliver omsat i handling. Men bekymringsgørelsen har bivirkninger – ikke kun som psykisk skade også som social skade i form af stigmatisering, tab af værdighed og autonomi.

 

Sygeliggørelse og medikalisering – Forsøg på begrebsafklaring på baggrund af et litteraturstudieRisiko og medikalisering
Ugeskrift for læger 1999

»Ved sygeliggørelse forstås, at en person, der føler sig rask, af en anden part får at vide, at han/hun har en sygdom, et for stadium til en sygdom eller en risikofaktor for at udvikle en sygdom, og herved udvikler en følelse af at være syg. Herved bliver individet gjort til patient og vil kunne påtage sig en patientrolle«.
»Ved medikalisering forstås, at større og større dele af menneskelivets reaktioner og livsfaser defineres ud fra en medicinsk forståelsesramme og derved fører til et anliggende for sundhedsvæsenet«